2015 deki asgari ücret ve değişikler

Birçok işçiyi sevindirecek değişiklik asgari ücret oldu. Yasal olarak artık en azından 8,50 Euro saat ücreti olan asgari ücreti nihayet gerçekleşti.  Asgari ücret için 2014 deki yasa uygulaması (MiLoG) 01.01.2015’den itibaren yürürlüğe girdi.

Bu yasal  uygulamaya göre toplu iş anlaşmaların (Tarifvertrag TVG), yurt dışından gönderilmiş işçi koruma yasası (Arbeitnehmerentsendegesetz AEntG) ve geçici işçi koruma yasası (Lohnuntergrenze aufgrund Arbeitnehmerüberlassung AÜG) öncelikli uygulanacak. Eğer bu uygulamalarda ödeme düzeyi asgari ücretin altına düşecek olursa, asgari ücret uygulaması öncelik kazanacak.

Kimler yaralanabilir?

İşçi olarak çalışan kişiler bu uygulamalardan yaralanabilecekler. Stajyerler istisna durumları dışında yaralanabilecekler. Üç ayı geçmeyen staj dönemi, eğitim esnasındaki zorunlu staj, aynı eğitmenle (işverenle) daha önce bir staj yapılmışsa ve artı staj üç ayı geçmiyorsa istisna olarak sayılıyor. Özel olarak işe girmek için yeterlilik belgesini alabilmek için yapılan staj istisna olarak görülüyor (Einstiegsqualifizierung & Berufsausbildungsvorbereitung),

Yasal uygulamada ön görülmeyen kişiler

18 yaşını geçmeyen gençlerde, meslek eğitimi alanlar (Auszubildende), uzun süredir işsizlik parası alanlara (bir yıldan fazla işsiz olanlar) ilk altı ayında ve onursal çalışanlar (ehrenamtliche) asgari ücret talep edemeyecekler.

İşçi asgari ücretten vaz geçebilir mi?

Asgari ücreti dışlayan, kısıtlayan veya tamamen iptal eden iş anlaşmaların bu düzenlemesi etkisiz kılınır. Sadece mahkemede uzlaşma düzeyinde böyle bir haktan vazgeçile bilinir. Genel olarak feragat hakkı engellenmiştir (§ 3 MiLoG).

Asgari ücretine hesaplanmayanlar

Yasal düzenlemelere göre mesaiyi saatler ve bununla birlikte sayılan gece vardiyası ve Pazar ve tatil günlerinde ödenen ek ödemelerde hesaplanmayacak.

Eğer işveren yol parasını ek masraf olarak ödemede yapıyorsa, asgari ücrete sayılmayacak. Yol parası gelirin bir parçasıysa asgari ücretine hesaplanır.

İkramiyeler aylık değil de senelik ödenirse, asgari ücrete hesaplanmayacak.

Tarım sektöründe sıkla görülen sezon işçiler için de bu uygulamalar geçerli. Fakat çiftçileri bu konuda özel düzenlemelerden yaralanarak konaklama ve yemek masraflarını asgari ücrete hesaplayabilir.

Bunun dışında bahşiş ve işverenin emekliliğe sağladığı (vermögenswirksame Leistungen) ödemelerde asgari ücrete yansımayacak.

Yurt dışından bulunan işverenler için bu asgari ücret uygulaması geçerlimi?

Ana merkezini yurt dışında bulunan ve Almanya’da işçi çalıştıran şirketlerde asgari ücret düzenlemesine uymak zorunda. Böyle bir gerekçeyi göstererek asgari ücret uygulamayı iptal edemez.

Uygulamaya aykırı hareket eden işverenler 500.000,00 Euro’ya kadar varan para cezası yargılanabilir. Yasal uygulamaları ihlal etmiş olan şirketler en kötü ihtimalde ihalelerde yer alamayacaktır.

Bu konuyla ilgili denetleme dairesi olarak Federal Gümrük İdaresi ve Federal Maliye Bakanlığı görevlidir.

Kanzlei Meral & Yilmaz- Rechtsanwältinnen in Partnerschaft