İş hukuku işveren ve isçi arası ilişkiyi düzenleyen yasaları kapsar. İş hukukun bir diğer alanı ise isçi ile sendika arası, ya da işveren dernekleri ile sendika arası ilişkilerini kapsayan davalardır.

İş hukuku çerçevesinde açılan davalar iş mahkemesinde görülür.

İş hayatında anlaşmazlıklar bir takım hukuksal sorunlara yol açabilir, örnek olarak:

  • İşveren tarafınca verilen çıkış geçerliliği?
  • İsçinin çıkışa karşı hangi haklara sahiptir?
  • İşverenden ne zaman tazminat talep edilebilir?
  • İşveren tarafınca yapılan maaş hesaplaması doğrum mu?
  • İsçi iş esnasında işverene bir hasar vermiş ise, işverene tazminat ödemesi gerekir mi?
  • İşveren hangi kararlarda işçi temsilciliğine („Betriebsrat“) danışması gerekir mi?
  • İşçi temsilciliğin hangi haklar sahip?

Bu alandaki yasal uygulamalar hem işçiyi hem de işvereni zorlayabiliyor ve istenmeyen sıkıntılar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda biz sizin için işlemi ve kararı inceleyip hakkınıza kavuşmanıza yardımcı olamaya çalışıyoruz.

Bu ve diğer bütün hukuki sorularınız ve sorunlarınız için bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

069/69 71 61 79