Ebeveynlik hakları

Anayasada altıncı madde de geniş yer alan aile ve aile koruma hakkı 1949’dan beri uzun tartışmalara ve hukuki davalara yol açmıştır. İkinci fıkrasında ‘Çocukların bakım ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde gelen yükümlülüğüdür. Devlet toplumu, onların bu görevi yerine getirmelerini gözetir’ diye tanımlanan hak, sadece çerçevesini belirtilir. Bir çocuğun gelişme ve yetişme şartlarını ebeveynler belirler ve bu hakkı da devlet bile kısıtlayamaz. Sadece ve sadece çocuğun sağlığı zarar görüyor diye devlet ilk önlemlerini alabilir ve ebeveynlerin hakkını kısıtlayabilir. Devletin diğer bir önlem alma mekanizması ise eğitimdir. Bu tamamen devlete aittir ve ebeveynlerin terbiye ve eğitim hakkıyla kesişir. Ebeveynler bu konuda okulla ve özellikle eğitmenleriyle iletişime geçerek, bu kesişmeleri daha uyumlu gerçekleştirebilir. En kötü durumda okulu ve eyaleti (eğitim eyalet yetkisidir) mahkemeye verme hakkı vardır. Anayasada daha önce görülmüş ünlü davalardan birisi (Kruzifix-Urteil) çocuğun inanç özgürlüğü ve ateist ebeveynlerin terbiye ve eğitim hakki ile devletin eğitim hakkının kesiştiği ve ebeveynlere hak verilerek, Hristiyan bir sembol sınıf odasından kaldırıldığı bir anayasa kararıdır.

Federal Almanya da çocukların ve ailelerin sadece manevi değil maddi eşitliği sağlayabilmek için birçok destek ödemekte. Geliri düşük ve zengin ailelerin arasında ki farkı denkleştirebilmek için maddi destekler öder. Ayni zaman da çalışan ebeveynler için koruma uygulamalar oluşmuştur.

Ebeveynlik anneler için hamilelikle ve bununla birlikte birçok hak ve sorumluklar başlar.

Anne adayları iş başvurularında hamile olduklarını söylemek zorunda değil ve soru üzere genelde ‘hamile değilim’ diye bilme hakkına sahip. Ama iş koşulları hem anne hem de bebek için tehlike teşkil edecekse, işverenin doğmamış bebek ve hamile için önlem alabilme açısından, öğrenme hakkı oluşur.

Çalışan anne adayları doğum izni uygulanmasından yararlanarak, hamileliğin son döneminde hem kendi hem de bebeğin sağlını koruma altına alma hakkına sahiptir. Bu izni, anne ve çocuk sağlığı için alınan kapsamlı ve erken bir tedbirin yanı sıra, annenin hamileliği boyunca ve doğumdan sonraki ilk haftalarda aynı zamanda geçim güvencesidir. İzin, doğumdan 6 hafta önce başlar ve doğumdan 8 hafta sonra sona erer (erken ve çoğul doğumlarda 12 hafta sonra).

Çalışmayan anne adayları veya geliri düşük aileler, hamilelik sürecinde hamilelik elbisesi için yardıma başvurma hakları vardır (Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt), yaklaşık 200,00 € hamileler için bir bütçe ve bebek için yaklaşık 550,00 Euro öngörülür, bu eyaletler ve komünler arasında değişe bilir. Başvuru hakkına çocuk yardımı ve kira yardımı alan ve sosyal yardım (HARTZ IV) almayanlar da sahiptir. Bu başvuruda her Jobcenter hesaplamayı gelirle göre yapar. Bu yardımın içinde hamilelik elbisesi ve hijyenik eşyalar için hesaplanmıştır. Bebek için ödenen yardım ise çocuk arabası, yatağı ve ilk elbiseler kapsar.

Ebeveynler doğuma yakın veya doğumdan sonra ebeveyn parasına (BUNDESELTERNGELD) başvurabilir. Miktarı her ailenin gelirine göre hesaplanır, asgari olarak 300,00 Euro ödenir. Bunun yanı sıra Almanya da dört eyaletlerde (BAYERN, SACHSEN, THÜRINGEN UND BADENWÜRTTEMBERG) ebeveyn parası (Landeselterngeld) talep etme imkânı var. Bu hakların koşulları internetten Türkçe ve Almanca temin edinebilirsiniz.

Çok kısa bunlar yüzeysel olarak ebeveynler hakkı diyebiliriz.